PTO's

    THREE PHASE 380 V / SINGLE PHASE 220 V - 50 HZ - 1500 RPM